POELvoor advies en labels
 

Wat verwachten wij van u.


  • Wanneer aanwezig de bouwtekeningen en/of verbouwtekeningen klaarleggen.
  • Eventuele documentatie van de technische installatie klaarleggen.
  • Bij zonnepanelen het bewijs van de geplaatste panelen waarop het merk en type wordt benoemd.
  • bewijslast van later aangebrachte isolatie in de vorm van facturen en/of foto's.
  • Aanwezig te zijn of zorgend voor iemand die door u is aangewezen ( geen Minderjarigen).
  • Wanneer er een technische/collectieve ruimte is voor verwarming en/of tapwater deze toegankelijk is.
  • Verwarmingsinstallatie, vloerverwarmingspomp en eventuele mechanische ventilatie box vrij voor inspectie.
  • Ramen bereikbaar en geopende ( rol)gordijnen en/of luxaflex.
  • kruipluik naar kruipruimte vrij van obstakel.
  • Toestemming voor detailfoto's maken als bewijslast.


Tenslotte :


Gegevens van het gebouw/deze woning worden in het monitorbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij RVO. Ten behoeve van de borging van ons kwaliteitssysteem kan de certificatie instelling, samen met ons, een control bezoek brengen aan dit gebouw/deze woning. Wij vragen uw medewerking hiervoor indien het voorkomt. Als de certificatie instelling geen toestemming krijgt tot het gebouw/ de woning, dan wordt het rapport verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.