Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 27-09-2023 08:38

1. Contactinformatie

 • Naam van de organisatie: Poel Energielabel
 • Adres: Broekmaten 15, 7683XK Den Ham
 • Telefoonnummer: 06 11106237
 • E-mailadres: info@poelenergielabel.nl

2. Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact met klanten.
 • Uitvoeren van een energielabel check.

3. Categorieën persoonlijke gegevens

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijke berichten
 • IP-adres
 • Type woning (bij het invullen van een energielabel check)

4. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens op basis van toestemming van de betrokkenen, zoals verleend via onze contactformulieren. Daarnaast verkrijgen wij toestemming voor het gebruik van cookies conform ons cookiebeleid.

5. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of zoals vereist door de wet.

6. Maatregelen ter bescherming van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang.

7. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derde partijen wanneer dit nodig is voor specifieke doeleinden en altijd met inachtneming van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

8. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@poelenergielabel.nl.

9. Verzoeken om gegevenswissing en dataportabiliteit

Verzoeken om gegevenswissing (het recht om vergeten te worden) en dataportabiliteit worden beoordeeld en gehonoreerd indien van toepassing en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Cookiebeleid

Ons cookiebeleid is beschikbaar op onze website en wordt geïmplementeerd via een cookie-melding om gebruikers te informeren en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

11. Voldoen aan de AVG en relevante wetgeving

Wij doen ons best om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

12. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Jordy Poel.

13. Contact

Voor vragen of klachten met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact met ons opnemen via info@poelenergielabel.nl.

14. Bijwerken van de Privacy Policy

Deze Privacy Policy wordt bijgewerkt en de datum van de laatste update wordt vermeld op onze website.